Fórum
Biofeedback

Podstata spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu organizmu (mozgovej aktivity). Pôvodný biofeedback- biologická spätná väzba existuje doslova odjakživa. Je to mechanizmus, ktorým život udržiava sám seba živým, je to informácia, ktorú dostáva každý živý organizmus o výsledkoch svojho správania. Je to prirodzený proces, prebiehajúci nepretržite, spontánne a neuvedomene. To, čo robí príroda spontánne, pri terapii vykonáva terapeut, vybavený modernými prístrojmi.

V skratke biofeedback je založený na princípe spätnej väzby, ktorú nám dáva náš organizmus.

Pomocou moderných biofeedbackových prístrojov sme schopný účinok stresu na náš organizmus odmerať a minimalizovať.

Fyziologické charakteristiky, ktoré meriame:

  • Elektrická vodivosť kože
  • Teplota kože
  • Tep alebo srdcová frekvencia
  • Krvný tlak
  • Variabilita srdcovej frekvencie alebo /HRV/
  • Dýchanie, jeho frekvencia, amplitúda a typ dýchania
  • Svalové napätie
  • EEG záznam

Pacient je schopný tieto hodnoty ovplyvniť pomocou tréningu a tým sa ich naučiť ovládať.

Pred začatím terapie sa vykoná psychologické vyšetrenie a vstupné biofeedback posúdenie. Na ich základe sa určí vhodnosť liečby, stanoví terapeutický plán a odporučí spôsob, akým je možné konkrétny problém riešiť. Samotný tréning trvá približne 50 minút.